Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIAS VIỆT NAM (VIAS INVEST.,JSC)

–  Là công ty cơ điện hàng đầu trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ đo kiểm an toàn điện và bảo trì, bảo dưỡng, thi công, cải tạo hệ thống điện công nghiệp tại Việt Nam.

–  ベトナムの産業用電気システムの電気保安業務、メンテナンス、建設、改修の分野における主要な電気会社であることです。

–  Thành công của chúng tôi là luôn biết lắng nghe, học hỏi, tiếp thu quy trình quản lý tiên tiến của Nhật Bản, tập trung loại bỏ tổn hao lãng phí, thúc đẩy an toàn, chất lượng, và thúc đẩy đổi mới.

–  我々の成功は、常に日本の高度な管理プロセスに耳を傾けて学びて、無駄をなくし、安全性、品質を向上させ、改善を促進することに重点を置いています。

–  VIAS VIỆT NAM được thành lập năm 2015 bởi Mr. KIM, người trở về sau 2 năm làm việc tại Nhật Bản trong lĩnh vực phát triển công nghệ phục chế ắc quy và lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời. Mục tiêu trở thành công ty thi công cơ điện hàng đầu Việt Nam theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

–  VIAS VIETNAMは2015年にMr. KIMに設立されました。バッテリー技術開発と太陽光発電システムの設置の分野で日本で働いて2年後に帰国した。日本の基準に基づいたベトナムの大手電気建設会社になることを目標としています。

–  Mr. Inoue là giám đốc của công ty I-Techno Japan, cũng là một kỹ sư xuất sắc về bảo trì điện và máy móc. Từ những năm 1990, ông đã đóng góp an toàn điện cho các công ty điện lớn ở NHẬT BẢN.

–  Mr.INOUEは、I-Techno Japanの社長であり、電気および機械のメンテナンスにも優れたエンジニアです。1990年代以降、日本の主要な電力会社の電気安全に貢献しました。

–  Năm 2016, Mr. Inoue đến Việt Nam và hợp tác với Vias trong vai trò giám đốc kỹ thuật. Hai bên đã bàn bạc và thống nhất mở rộng kinh doanh an toàn điện nhằm nâng cao chất lượng an toàn và an ninh điện tại Việt Nam. Đặc biệt là dịch vụ đo kiểm an toàn hệ thống điện.

–  2016年、Mr.INOUEはベトナムに来て、技術部長としてVIASと協力し、双方は、ベトナムの電力の品質と安全性を向上させるために、電気安全事業を拡大することについて話し合い、合意しました。特に電気システムの安全点検サービスについてです。

–  Hiện nay, Vias đã đầu tư đào tạo được một đội ngũ nhân sự chất lượng, theo phong cách Nhật Bản. Các thiết bị, dụng cụ, quy trình quản lý và chất lượng công việc đều theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

–  現在、VIASは質の高い人材のチームを日本スタイルでトレーニングすることに投資しています。設備、道具、管理プロセス、仕事の品質は日本の基準に準拠しています。

–  Chúng tôi đang tập trung phát triển thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận. Trong tương lại sẽ mở rộng ra các thành phố khác trong cả nước.

–  我々はハノイ市場と近隣の県の開発に注力しています。将来的には全国の他の都市にも拡大する予定です。

–  Hợp tác với VIAS VIỆT NAM, các bạn sẽ cảm nhận được sự tận tâm, chuyên nghiệp, hết lòng vì khách hàng. Sự an tâm, an toàn của các bạn là niềm hạnh phúc của chúng tôi.

–  VIAS VIETNAMはお客様に対して献身的でプロ意識をもって、お客様の心の安心、安全を支えます。

VIAS – XÂY KHÁT VỌNG – DỰNG NIỀM TIN

ĐỘI NGỮ VẬN HÀNH

Tập Trung Tâm Trí Của Bạn Thành Chuyên Gia

Chúng tôi luôn trau dồi, nỗ lực để trở thành những chuyên gia tốt nhất trong lĩnh vực của mình

1920

Dự Án Đã Hoàn Thành

1800

Giải Thưởng Thế Giới

800

Trên Toàn Thế Giới

650

Người Lao Động